2019/11/11

Okupazio, arrazakeria eta txiroen arteko gerraz hausnarketa batzuk

Urrian zehar okupazioaren praktikaren aurka eman diren erasoen harira, okupazioaren defendatzaile eta praktikatzaileak garenoi Ezkerraldeako gertakariek sortu dituzten diskurtsoak bereziki larriak iruditzen zaizkigu klasistak eta arrazistak direlako:

1 OKUPAZIOAREN KRIMINALIZAZIOA

- Azken hamarkadetatik hona krisi ekonomiko eta sozial sakona bizi dugu. Aberatsen eta txiroen arteko arrakala gero eta zabalagoa da. Txirotze kolektiboaren adierazleak esku batean (etxegabetzeak, kalean dagoen jendea, beheranzkoan dauden soldatak) eta higiezinen errenta bestean (klase ertainarentzako BOEak, gehiegizko alokairuak, pisu turistikoak, kapitalen metatzea, banketxeen fusioak, instituzioen ustelkeria...), argi dago okupazioaren klase izaera.
- Okupatzen dugunok oinarrizko behar bati erantzuteko eta ukatzen zaigun eskubide bat aurrera eramateko okupatzen dugu, edo espekulazio basatiaren eta higiezinen merkatuaren aurkako salaketa eta sabotaia tresna politiko moduan okupatzen dugu. Eta PNVk, PPk, Ciudadanosek eta gainerako euskal edo espainiar dirudunek, beraien soldatapeko komunikabide handiekin batera, Okupazioa erasotzen dutenean, txiroen kontraboterea kriminalizatzen ari dira higiezinen agentzia eta banketxe handien izenean, Jabetza Pribatuaren izenean.

2 ARRAZAKERIA, TXIROEN ARTEKO GERRA

- Okupazioaren aurkako eraso horrek ñabardura arrazista eta xenofobo argiak ditu. Izan ere, Ezkerraldeako gertakariek gutxiengo etnikoetakoak, arrazializatutakoak edo migratzaileak diren kideak jarri dituzte afera publikoaren erdigunean. Familiako 100 etxebizitza dituzten jabe handi euskaldun edo espainolak, higiezinen agentziak edo banketxe handiak izango balira okupak botatzen saiatzen direnak, erantzun herrikoia askoz errazagoa izango litzateke: kapitalistak eta espekulatzaileak familiak kale gorrian uzten beraien etekin ekonomikoaren mesedetan. Baina egoera ez da hori. Oraingoan auzokideak eta beste batzuetan borrokakide direnak dira etsaiari argudio eta irudi boteretsuak eman dizkiotenak. Txiroen arteko gerra errepikakorra da: bitartean, gosetuta gauzkatenak lasai askoan geratzen dira. Gehiago zaindu beharko genuke gure diskurtso eta ekintzen instrumentalizazioaren ondorioak pairatzen dituztenak.

3 ELKARBABESA vs JABETZA

- Okupazio mugimenduan urteetan abandonatutako etxebizitza eta espazioak okupatzearen alde gaude. Ahal dela jabe handienak, banketxeenak edo higiezinen agentzienak. Jabetzaren logikari kolektibizazioaren logika kontrajartzen diogu. Hiri segurtasunaren ideiari komunitatearena kontrajartzen diogu. Okupatzea autonomiaren, kolektiboaren, auzoko/herriko auzokideen arteko elkarbabesaren alde egitea da.
- Hala ere, etika hori ez da guztiona (okupak izan ala ez). Baliteke elkarbizitza arauak errespetatu ez, eta komunitateari edo auzoari arazoak eragin diezazkioketen auzokideak egotea. Langile klaseko jendea benetan bizi den etxeak zabaltzea, haiekin espekulatzea, edo etxebizitza horietan hirugarrengoak esplotatzea sarraskeria kapitalista da; banketxeek, higiezinen agentziek edo auzo herrikoietan pisu turistikoak erdiguneko prezioetan alokatzen dituztenek egiten duten berdina da.
- Eta horrek ez du okupazioarekin zerikusirik. Nazkagarriak leku guztietan daude: okupak, jabeak edo maizterrak. Hori dela eta, bizilagunen batzuek komunitateari edo auzo bizitzari arazoak sortzen badizkiete, ez da okupak edo pertsona arrazializatuak direlako; baizik eta sozialki ezarri zaien “jendilaje” rolari erantzuten diotelako, eta horregatik estigmatizatuak dira, edo norbaitek horrela joka dezaten ordaindu dielako edo hortik etekinik ateratzen duelako. Horri erreparatu behar zaio.

4 ARAZO ESTRUKTURALAK, KONPONBIDE ERRADIKALAK

- Ezin da guztiontzako etxebizitza eskubideaz eta espekulazioa deuseztatzeaz hitz egin, bizitzaren prekarizazioaz eta lan esplotazioaz hitz egin gabe. Klase borroka da. Eta borrokatzea da: HAPO (Hiri-Antolakuntzaren Plan Orokor) berriaren barruan etxebizitza berriak eraikitzeko Santurtzin mobbinga egiten ari diren higiezinen agentziak seinalatzea; auzoak eraberritzeko eta klase altuko jendearekin kolonizatzeko familiak etxegabetzen dituzten banketxe eta funts putreak begiz jotzea; matoi eta Desokupako nazi-faxistengandik babestea; argi edukitzea PNV, PPSOE, C's, VOX edo PdCatek okupen kontrako polemikari etekina ateratzen diotela eztabaidaren ñabardura klasistak eta arrazistak elikatzearen bidez.

Horren aurrean guk, gainontzeko guztiok:
Ezkerraldeako bizilagun proletario GUZTIAK (etnia edo kultura bereizkeriarik gabe); auzo herrikoietan bizi garenok; Negurin nagusiak zaindu eta gazteluak garbitzen ditugunok; egunero komunitatea sortzen dugun okupok; eskubiderik eta paperik gabe bizirauten dugunok; eskolakideak ikastetxe “ez hain problematikoetara” aldatzen dituztelako lagunik gabe geratzen garen neskato ijitook; asteko egun guztietan lan egiten dugunok edo etxerik edo lanik gabe bizirauteko borrokatzen dugunok.

Elkarrekin borroka dezagun etxebizitza eskubideaz eta gure bizitzez berjabetzeko. Desjabetuen arteko elkartasuna berreraiki dezagun eta zuzen dezagun
gorrotoa gorantz, esplotatzaile, espekulatzaile eta haien Jabetza Pribatuaren kontra!

Algunas reflexiones sobre okupación, racismo y guerra entre pobres

Ante los ataques del mes de octubre contra la práctica de la okupación, como defensoras y practicantes de la misma entendemos que los hechos de Ezkerraldea están generando discursos que son especialmente preocupantes por clasistas y racistas:

1 CRIMINALIZACIÓN DE LA OKUPACIÓN

- Vivimos desde hace décadas una crisis económica y social profunda, en la que la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor. Con los indicadores del empobrecimiento colectivo en una mano (los desahucios, gente en la calle, salarios a la baja) y la renta inmobiliaria en la otra (VPOs para la clase media, alquileres abusivos, pisos turísticos, acumulación de capitales, fusiones de bancos, corrupción en instituciones...) queda claro el carácter de clase de la okupación.
- Quienes okupamos lo hacemos por responder a una necesidad básica y ejercer un derecho que se nos niega o también como herramienta política de denuncia y sabotaje contra la especulación salvaje y contra el mercado inmobiliario. Y cuando el PNV, el PP,Ciudadanos y todos los adinerados vascos y españoles, junto a sus grandes medios de comunicación a sueldo atacan a la Okupación, están criminalizando el contrapoder de los pobres en nombre de las grandes inmobiliarias y los bancos; en nombre de La Propiedad Privada.

2 RACISMO, GUERRA ENTRE POBRES

- Este ataque contra la okupación tiene claros tintes racistas y xenófobos, pues los hechos de Ezkerraldea han puesto en el foco público a personas de etnias minoritarias, a gente racializada y/o migrantes. Si fueran los grandes propietarios vascos y españoles (con 100 pisos por familia), los bancos y las grandes inmobiliarias, quienes intentaran echar a los okupas, la respuesta popular sería mucho más fácil: capitalistas y especuladores que dejan en la calle a unas familias en nombre de su beneficio económico. Pero no es el caso, en este caso son vecinas y compañeras de luchas en otras tantas ocasiones, quienes hoy dan argumentos e imágenes poderosas al enemigo. Es la recurrente guerra entre pobres: y mientras tanto los que nos tienen hambrientas, se frotan las manos. Deberíamos cuidar más quien sufre las consecuencias de la instrumentalización de nuestros discursos y acciones.

3 APOYO MUTUO vs PROPIEDAD

- Desde el movimiento de okupación apostamos por que se okupen casas y espacios abandonados (varios años); a poder ser de grandes propietarios, bancos o inmobiliarias. A la lógica de la propiedad, oponemos la lógica de la colectivización. A la idea de seguridad ciudadana, le contraponemos la de comunidad. Okupar es apostar por autonomía, por lo colectivo, por apoyo mutuo entre vecinas del barrio/pueblo.
- Sin embargo, ésta ética no es compartida por todas (okupas y no-okupas). Puede que haya vecinas que no respeten las normas de convivencia, y acaben generando problemas a la comunidad o el barrio donde viven. Abrir casas donde efectivamente vive gente de clase trabajadora, especular con ellas o explotar a terceras en ellas, es carroñismo capitalista; es lo mismo que hacen los bancos, las inmobiliarias o quienes alquilan pisos turísticos en barrios populares a precios de centro.
- Y esto no tiene nada que ver con la okupación. Impresentables los hay de todos los tipos, okupas, propietarios y de alquiler. Por ello, si unas habitantes crean problemas a la comunidad y/o a la vida de barrio, no es porque sean okupas o porque sean personas racializadas, sino porque o bien responden al papel de “indeseables” que se les asigna socialmente y se les estigmatiza por ello, o alguien les paga para ello o saca provecho de ello. Ahí hay que mirar.

4 PROBLEMAS ESTRUCTURALES, SOLUCIONES RADICALES

- No se puede hablar de derecho a la vivienda para todas y abolición de la especulación, sin hablar de precarización de la vida y explotación laboral. Es lucha de clases. Y luchar es señalar a las inmobiliarias que están haciendo mobbing en Santurtzi para edificar nuevos pisos con el nuevo PGOU; es apuntar a los bancos y fondos buitres que desahucian familias para reformar barrios y colonizarlos con nueva gente de clase alta; es defendernos de los matones y nazi-fascistas de Desokupa; es tener claro que el PNV, PPSOE, C’s, VOX o el PdCat se benefician de ésta polémica anti-okupa, alimentando los tintes clasistas y racistas del debate.

Ante ello nosotras, todas las demás:
TODAS las vecinas proletarias de Ezkerraldea (sin distinción étnica o cultural); las que vivimos en los barrios populares; las que cuidamos viejos y limpiamos castillos en Neguri; las okupas que construimos comunidad cada día; las que sobreviven sin papeles ni derechos; las niñas de etnia gitana que se quedan sin compañeras de escuela porque les cambian a centros “menos problemáticos”; las que trabajamos todos los días o que luchamos por sobrevivir sin casa y/o sin trabajo, luchemos juntas para reapropiarnos del derecho a la vivienda y de nuestras vidas.

¡Reconstruyamos la solidaridad entre las desposeídas y dirijamos la rabia hacia arriba, contra explotadores, especuladores y su Propiedad Privada!

2019/09/27

Gaur, irailak 27, Klima Greba

Klima Greba dela eta, gaur, irailak 27, ez da harretarik egingo Bilboko Okupazio Bulegoak bat egiten duelako grebarekin.
Hori gutxi balitz, Ekoetxea itxita edo grebaren prestaketerako erabiliko da.

Premiazko kasua edukiz gero, idatzi gure korreora eta zurekin jarriko gara harremanetan: okupaziobulegoa@gmail.com

--------------

Debido a la convocatoria de huelga climática hoy, 27 de septiembre, no se hará atención en las oficinas ya que la Oficina de okupación de Bilbao se suma a las movilizaciones.
Por si fuera poco, la Ekoetxea permanecerá cerrada o para preparaciones de las protestas.

Asi que si tienes un caso muy urgente, ponte en contacto con nosotras: okupaziobulegoa@gmail.com

2019/09/18

Bilboko Okupazio Bulegoa ere batu da Harro!-k deitutako manifestazio nazionalera

Irailaren 19tik 23ra batuko da EPOA (European Pride Organisers Association) Bilbon, 2020an EuroPridearen egoitza izango den hiriburua hautatzeko. Bilerari "errefusa absolutua" adierazteko, zein LGTBIQ+ mugimendua jasaten ari den merkantilizazioa eta erabilpen politikoa salatzeko, uztailan deitu zuen Harro!-k larunbat honetako manifestazio nazionala. Udaran zehar atxikimenduak biltzeko dinamika bat jarri zuten martxan eta atzo Bilboko Zirika Herri gunean egin zuten agerraldian 110 eragiletik gora batu direla adierazi zuten plataformako kideek. Horien artean Bilboko Okupazio Bulegoa.

Manifestazioa 17:30etan abiatuko da Arriagatik. Aurretik, hala ere, eskaintza zabalagoa eskainiko du Harro!-k. Ostiralean, irailaren 20an, plataformaren aurkezpen tailer bat egingo dute 18:00tan 7Katu gaztetxean. Jarraian, 19:30etan, Bilbao Bizkaia-Pride-aren atzean zer dagoen azaltzeko hitzaldia antolatu dute. Larunbat goizean, bestalde, bi mahainguru prestatu dituzte: pinkwashing, purplewashing eta greenwashing asimilazio prozesuen eta makroekitaldien eraginen ingurukoak. 10:30etan hasiko dira, hauek ere 7Katu gaztetxean. Manifestazioa ondoren, aisialdirako tartea izango da: 22:00etatik aurrera (H)ortz-adarra jo! festarekin amaituko dute eguna.

2019/09/13

Gaur ez da aholkularitzarik emango

Okupa maiteak, antolakuntza arrazoiak direla eta, gaur, irailak 13, ez da aholkularitzarik emango.
Zuen kezkek itxaron beharko dute aste bete. Hala ere, bertan egongo gara batuta eta oso oso premiazko kontua bada ikusiko dugu zelan geratu.

Barkatu eragozpenak.


Queridas okupas, por razones internas, hoy, 13 de septiembre, no vamos a poder atenderos.
Vuestras preguntas tendrán que esperar una semanilla. Aún asi, estaremos reunidas alli y si es un caso muy muy urgente veremos como hacemos para quedar más tarde.

Se siente.

2019/09/07

Bueltan gaoz! Volvemos!

Munduko okupak, jakin badakigu gu barik ezin duzuela bizi, eta Ekoetxeako atean jendetza bilduko dela berriro ere... Pilak birkargata itzuli gara eta martxa gogoegaz!

Eta irailetik aurrera bueltan gaoz, erakusteko moduan. Betiko ordutegi eta lekuan topatuko gaituzue: 18:00-20:00, barikuero, Ekoetxean (Pilota Kalea 5 - Bilbo).

Ikusiko gara!


Okupas del mundo mundial, sabemos que no podeis vivir sin nosotras, y que se volverán a agolpar multitudes a las puertas de la Ekoetxea... Hemos vuelto con las pilas recargadas y con ganas de marcha!

Y desde septiembre estamos abiertas, dispuestas a demostrarlo. Nos encontrareis en el horario y lugar de siempre: 18:00-20:00), todos los viernes, en la Ekoetea (calle Pelota 5 - Bilbo).

Nos vemos!

2019/08/13

G7 ez hemen ez inon

Abuztuaren 21etik 26ra egitarau oparoa antolatu dute G7 EZ eta Alternatives G7 plataformek Irungo Ficoban (Gipuzkoa) eta Hendaian (Lapurdi).

Webguneak:
https://g7ez.eus/
https://alternativesg7.org/index.php/eu/g7-ez-beste-mundu-baten-alde/


“Ia 200 hizlari izango ditugu gurekin, baita 50 tailer ere, zazpi gai orokorren inguruan”, adierazi du Egoitz Urrutikoetxeak, kontragailurraren antolatzaileetako batek. 40 hitzaldi osorik euskarara, gaztelerara, frantsesera eta ingelesera itzuliko dira. Kapitalismoa, klima eta ingurumena, herrien aniztasuna eta askatasuna, feminismoa, demokrazia soziala eta autoritarismoa, migrazioa eta harrera eta gerren eta inperialismoaren aurkako borrokan elkartasuna izango dira landuko dituzten gai orokorrak.

Lau eremu nagusitan banatuko dira: Irungo Ficoban eta Hendaiako zineman hitzaldi eta tailerrak izango dira; Gazte Gunea Hendaiako Jean Jaures eskolan egongo da; aste intergalaktikoa Kanetako Portuan izango da, eta azkenik, kanpalekuan Jaka Horien herrixka egongo da. Horrez gain, lotarako 2.500 lagunentzat kanpalekua atondu dute Urruñako erlaitzean (Lapurdi). Antolatzaileek argitu dute kanpalekutik gune nagusietara joateko garraio publikoa izango dela.

Hitzaldi eta tailerrez gain, abuztuaren 24an manifestazioa egingo dute, Hendaiako Florida biribilgunetik Irungo Ficobara, 11:00etan. Abuztuaren 25ean, berriz, Miarritze, Angelu eta Baionan (Lapurdi) zazpi leku eta plaza okupatuko dituzte esparru publikoen pribatizazioa salatzeko.

2019/07/31

Anna Campbell Gune Askea sortu dute Bilbon

Ohar bidez eman dute Bilboko hainbat eragilek okupazioaren berri: Anna Campbell Gune Askea jaio da Bilboko ibaiertzean. Oharrean adierazi dutenez, azken urteetan Bilbo jasaten ari den turistifikazio eta gentrifikazio prozesuen eta agintariak bultzatzen ari diren hiri eredu neoliberal eta prekarioari aurre egiteko okupatu dute gune hau.

Auzolanerako deia egin dute, egunero eguerdiko 12:00etatik arratsaldeko 18:00etara bitartean. Jarraian irakur daiteke oharra osorik:

” Bilbon, 2019. Turistifikazioa helburu duen hiri-prozesuaren bizi dugu bete-betean. Zerbitzu-hiri honek, lan prekarioan, zabor lanan oinarritzen du bere garapena; auzokide txiroenak kanpoalderantz mugitzera behartzen ditu; kultura merkantilizatu egiten du ikuskizun ergela bihurtu arte. Guzti honi ere, auzoen gentrifikazioa deitzen diogu.

Beste hiri batzuetan gertatu dena ikusita daukagu eta beraz, ondorio kaltegarrien jakitun gara. Turistifikazioa gentrifikazioari doa lotuta, nahi ta ez. Ta ezin gara albo batera begira egon.

Botereak proiektu herrikoiak zorrotz ikuskatzen dituen bitartean, Last Tour (kultur-ustelaren aitzindari) bezalako enpresek eroso dabiltza espazio publikoak erabiltzen BBK laif eta Emtibi wik moduko ekimen arranditsuak antolatzeko.

Berriro ere, Bizkaiko Hirukote Boteretsua ikusten dugu: botere ekonomikoa (Last Tour-BBK) , politikoa (EAJ) eta mediatikoa (ElCorreo) negozioan bat eginda.

Udaletxearen itxurikeria ere ikusten dugu, borroka sozialak eta euskal kultura berreskuratuz eta eurekin komertziatuz, eduki politikoa guztiz ezabatuz (Bilbao Pride, Santo Tomas, Basque Fest…).

Honen guztiaren aurrean, okupazioa aukeratzen dugu tresnatzat, guneak berreskuratzeko, herritik herriarentzat, kulturaren, artearen eta bizitzaren merkantilizaziotik ihesi. Beste moduko harreman parekideak eta zuzenak eraiki ahal izateko.

Okupazio hau aldarrikapen ekintza sinboliko bat baino gehiago izatea nahi dugu, hau da, hiriko langile klaseentzat borroka tresna bat bilakatzea eta herri-kolektiboentzat topagune izatea.

2019Ko udan, Bilbiko Kaian

Anna Campbell Gune Askea.”

2019/06/17

Uztaila eta abuztuan itxita

Uda berehala hasiko da, eta berarekin batera eguzkia, beroa eta deskantsatzeko unea iritsiko zaigu (zoratu barik, Euskal Herrian bizi garela...).
Beraz, urtero bezala, gure bulego fisikoa itxiko dugu uztaila eta abuztu osoan.

Oso premiazko arazoa izatekotan, idatzi iezaguzu okupaziobulegoa@gmail.com helbidera eta saiatuko gara ahalik eta lasterren kudeatzen.

Bitartean ondo baino hobeto igaro uda, eta ez ahaztu Aste Nagusian Komantxe Konpartsatik pasatzeaz...

Kaleetan ikusiko dugu elkar!!!


Comienza el verano, y con él viene el sol, el calor y el tiempo de descansar un poquito (sin pasarnos, que vivimos en Euskal Herria...).
Por tanto, como todos los años, cerraremos la oficina fisica durante julio y agosto.

Si tuvieras un problema superurgente, escribenos a la dirección okupaziobulegoa@gmail.com y trataremos de gestionarlo lo antes posible.

Mientras tanto disfruta del verano, y no te olvides de pasarte por Komantxe Konpartsa en Aste Nagusia...

Nos vemos en las calles!!!

2019/05/15

Tattoo Circus topaketak hartuko ditu Karmela-k asteburu honetan

Ostiralean hasiko dira Tattoo Circus Topaketak Bilboko Karmelan eta asteburu osoan zehar egongo da zer egin eta zer ikusi. Pearcing-ak eta tatuajeak egiteko aukeraz gain, proiekzioak, hitzaldiak eta betelako ikuskizunez gozatzeko aukera egongo da.


2019/05/12

7Katu Gaztetxea bueltan dator!

Oraindik lanean ari diren arren, irekiera data publiko egin dute gaztetxeko lagunek. KonponFestak maiatzaren 30ean eta 31n eta ekainaren 6an eta 7an egingo dituzte.

Crowfunding kanpaina eta material salketaz gain azken bultzada bat behar dutela iragarri dute 7Katuko gazteek obra autogestionatua finantzatzeko: “Maiatzaren 30 eta 31an, eta ekainaren 6 eta 7an izango dira, egun bakoitzerako sarrera 3€ izango da, adi ibili, aforoa ez dela mugagabea”.

Eskaintza kultural honetaz gain ekainaren 3ko asterako gauzak prestatu dituztela ere aurreratu dute eta laster emango dute informazio guztia. Bestetik, esk:errak eman dizkiete, parte hartuko dutenei:“Eskerrik asko egitarauaren parte zareten musikari , antzerkilari eta bertsolari guztiei, gaztetxera ezer eskatu gabe etortzeagatik eta modu horretan proiektu aske honi indarra emateagatik”.

2019/05/10

Dozenaka lagun bildu ziren atzo Galdakaoko Gaztetxearen aldeko manifestazioan

Larunbatean eman zuten gaztetxe berriaren berri, eta asteartean bertan gerturatu zen Ertzaintza espazioa hustera. Hainbat identifikatu egon ziren eta gazteek mobilizazioak deitu dituzte egun hauetan, gertatutakoa salatzeko eta gaztetxearen beharra aldarrikatzeko.

Maravillas gaztetxearen epaiketa atzeratu dute

Atzoko 10:00etan hastekoa zen Iruñeko Maravillas gaztetxea okupatzeagatik ikertutako 22 lagunen aurkako epaiketa. Alabaina, gaztetxeko twitterrean adierazi dutenez, lau eta zazpi hilabete artean atzeratuko da epaiketa. 72.000 euroko erantzukizun zibila eskatu diete.Iruñeko 4. Instrukzio Epaitegiko epailearen aurrean egitekoa zen ahozko bista, eta sei foruzain lekuko gisa ziren hastekoak.

Ondoren, ikertutako pertsonak galdekatzekoak ziren; eta horien atzetik, lekuko gisa, Nafarroako Gobernuko Ondare Zerbitzuko zuzendaria eta aipatutako zerbitzuko hiru teknikari.

Magistratuak ukatu egin zien lekuko gisa deklaratzea Nafarroako Gobernuko Ogasun eta Finantza Politikako kontseilariari eta Foruzaingoaren buruari.

Testigantzen fasea amaituta, peritu-frogak egitekoak ziren, eta inplikatutako parte bakoitzak hitz egiteko txanda izango zuen.

2019/05/07

Bi gazte identifikatu ditu Ertzaintzak Galdakaoko gaztetxe berriaren harira

Maiatzaren 4ean, Galdakaokon Gazte Eguna ospatzen ari ziren eta urteetan hutsik zegoen ‘espazio bat askatu’ zutela azaldu zuten publikoki: “Gazte eguneko egitarauak normaltasunez jarraitu zuen aurrera, baina gaueko 10:00ak aldera udaltzaingoa hurbildu zen izen baten eskean eta alde egin zuten”.


Galdakaok gaztetxe berria dauka larunbatetik, baina asanbladako kideek salatu dutenez, egun hauetan hainbat persona identifikatu ditu Ertzaintzak. Larunbatean bi aldiz gerturatu ziren udaltzainak espaziora eta igande goizean Ertzaintza joan zen, eraininaren jabearekin batera, jarritako salaketaren inuruko oharra ematera.

Arratsaldeko 15:30etan berriz joan ziren ertzainak instrukzioko agindua zutela-eta kide guztiak identifikatu behar dituztela adieraziz: “Ez zuten inor identifikatzea lortu eta alde egin zuten”. Ondoren egoera aztertzeko asanblada egin zuten eta 18:hirugarren aldiz gerturatu zitzaizkien Ertzainak: “Oraingo honetan gaztetxeko kanpoaldean zeuden 2 kide identifikatu zituzten eta espazio asketik sartu edo irteten den edozein kide identifikatzen jarraituko dutela oharatazi zuten.

2019/04/15

Lekeition gaztetxea sortu dute

Lekeitioko Gazte Asanbladak apirilaren 9an Pascual Abaroa etorbidean okupatu zuen eraikina Gaztetxe bilakatu dutela iragarri du. Larunbatean antolatu duten kalejira baten ostean herritarrei ateak ireki eta eraikina txukuntzeari ekin diote auzolanean.


Lekeitiok izan duen azken gaztetxearen eraikin bera da okupatu berri dutena. Herriko Abaroa jauregi historikoaren ondoan dagoena da, zaintzailearen etxea zena. 2013an gazteak Fraileen etxeetatik indarrez aterarazi zituzten eta orduan, Abaroa Jauregira aurrena eta ondoren egunotan berriz okupatutako eraikinera mugitu ziren. Han urtebete inguru izan ziren, harik eta udal gobernuarekin izandako tira-biren ostean etxea hustu zuten arte.

Gaztetxe berria zapalkuntzari eta herriko problematikei “soluzio errealak planteatzen hasteko lehen pausoa” dela azpimarratu dute. Gazte asanbladako kideek, lan ezengonkortasuna, praktiketako kontratua, institutuko diziplina militarra, sare sozialei lotutako harremantze eredua, hipersexualizazioa eta prekaritatea aipatu dituzte, besteak beste, Lekeition aurre egin beharreko gai gisa.

Euskal Herri osoan "ematen ari den gaztetxeen eta okupazioaren zabalpen eta birkonfigurazio prezesuan" Lekeitiko gaztetxetik haien ekarpena egitera datozela adierazi dute. Hurrengo asterako lan egunak antolatu dituzte gaztetxea erabilgarri jartzeko: egunero 10:00etan.

Ostiralerako bertso-kantu gaua eta larunbaterako Sustrajah herriko taldearen kontzertu akustikoa antolatu dituzte.

2019/04/05

Zenbait egunetan itxita egongo da Okupazio Bulegoa

Zenbait arrazoi direla medio datozen 3 asteetan ezin izango dugu bulegoa zabaldu.
Hori dela eta, maiatzaren 3ra arte itxita egongo gara, gaur kenduta.
Betiko moduan, premiazko kontu bat izanez gero, gure korro elktronikora idatzi dezakezu: okupaziobulegoa@gmail.com


Por diferentes razones la oficina permanecerá cerrada durante 3 semanas.
Por lo que no abriremos hasta el 3 de mayo, a excepción de hoy.
Como siempre, en caso de urgencia puedes escribirnos al correo electrónico: okupaziobulegoa@gmail.com

2019/04/01

Ostegun honetan hitzaldia Deustun

Hainbat dira Zirikatzen elkarteak Okupazio Garaia Da! lelopean antolatutako hitzorduak.

Aurreko saioetan (otsaila eta martxoan) Errekaleor, Barraskilore, Mapuche Herria eta Iruñerriako Gaztetxeen Autodefentsa Sarea ezagutzeko aukera egon zen.

Apirilean jardunaldien bigarren zatia egingo dute, eta bertan beste hiru ekimen prestatu dituzte.

Apirilaren 2an jabetza intelektualaz hausnartuka da.

Apirilaren 4an, Bilboko Okupazio Bulegoak hartuko du parte, okupaziorako tailer praktiko-legala emonez.

Azkenik, apirilaren 10ean, okupazio kolektiboei buruzko mahai inguruan hartuko dute parte Errekondo, Astra, Etxarri eta Karmela proiektuek.

Hitzordu guztiak 19:00etan eta Deustuko Gazte Lokalean izango dira.

Beraz, ez aukera galdu eta hurbildu gurekin egotera!

2019/02/28

Greba feminista dela eta, martxoaren 8an itxita izango dugu bulegoa

Datorren martxoaren 8a barikua izango da, eta greba feminista denez, itxita egongo da bulegoa.
Beraz, galderaren bat baduzu, pasa zaitez martxoaren 1ean edo 15ean.

Kaleetan ikusiko dugu elkar!
Gora borroka feminista!


El próximo 8 de marzo cae en viernes, y como es huelga feminista, no abriremos.
Por tanto, si tienes alguna consulta, pásate el 1 o el 15 de marzo.

Nos vemos en las calles!
Gora borroka feminista!

2019/01/31

[Gasteiz] Al PP le sale rana su “acto de provocación” frente a la oficina de okupación

El concejal del PP Miguel Garnica pretendía dar una rueda de prensa contra la oficina de okupación frente a la librería alternativa Zapateneo cuando media docena de personas han intervenido bajo el lema No pidáis decencia, cuando huele a flatulencia. El discurso del concejal popular ha estado marcado por un discurso con claros tintes racistas.El PP de Gasteiz, representado con su portavoz Miguel Garnica, ha convocado la mañana del miércoles a los medios de comunicación frente a la librería alternativa Zapateneo. El objetivo de esta comparecencia era señalar a un colectivo y un proyecto en concreto: la oficina de Okupación que se puso en marcha de nuevo hace unas semanas.

Sin embargo, varias personas no han visto con buenos ojos este “acto de provocación”, según ha señalado Birjabetze Kolektiboa. Cuando ha comenzado la intervención, disfrazadas de barrenderas y con una pancarta en la que se podía leer No pidáis decencia, cuando huele a flatulencia, media docena de personas han intervenido en las declaraciones del concejal popular. Así se puede observar en el vídeo que ha difundido el colectivo.

Unas declaraciones marcadas con claros tintes racistas en las que el concejal no ha hecho más que insistir en que parte de los carteles que anuncian la oficina están escritos en árabe.

Cabe recordar que la oficina de okupación se volvió a poner en marcha en diciembre con la creación de Birjabetze Kolektiboa. De hecho, uno de las primeras iniciativas de este colectivo fue poner en marcha esta oficina para compartir conocimientos técnicos y jurídicos. Otro de los objetivos de esta oficina es la de extender a otros ámbitos sociales la okupación, “para mejorar las condiciones de vidas y empoderarnos”. La atención es todos los viernes, de 18:00 a 20:00 en ZAPateneoa (c/Zapateria 93).

Horas más tarde, así ha definido Birjabetze Kolektiboa que había en la calle Zapatería. “Al oir que el concejal decía ‘ofrecen asesoramiento jurídico y técnico y además ¡en árabe!’ hemos percibido una peste insoportable; tanto que hemos tenido que pertrecharnos de mascarillas y guantes para salir y limpiarlo“.

Según señalan en la nota, “el fascismos que nace y crece en las cloacas del sistema quiere dejar su entorno natural y salir a la luz. El fascismo es el hijo bastardo del capitalismo y en un momento en el que los márgenes económicos se estrechan, vienen a reclamar sus migajas”.

Para finalizar, han señalado que “no podrán guardar su suciedad bajo la alfombra por mucho tiempo. Estamos asqueadas“.

2019/01/24

[Berria] Gaztetze ziklikoa

Pasa den domekan Berria egunkariko Maider Galardik okupazioari buruzko artikulua idatzi zuen.
Hona hemen artikulua:

[Berria] Beti gazte ez, baina beti berria

Orain ia 55 urte, 1965ean ireki zituen ateak Euskal Herriko lehen gaztetxeak: Larrabetzuko Hori Baik (Bizkaia). Loraldia, ordea, 1980ko hamarkadan etorri zen. Orduan okupatu zituzten Bilboko gaztetxea, Gasteizkoa, Gipuzkoan Azkoitikoa eta Andoaingoa, eta Altsasukoa (Nafarroa), besteak beste. Batzuek iraun dute urte horietan guztietan, bakar batzuk desagertu dira, eta beste batzuk, berriz, itxiarazi egin dituzte. Badira ordutik sortutako gaztetxe berriak ere. Are, duela hamar urte baino 30 bat gaztetxe gehiago zenbatu ditu BERRIAk. Iraunda ere, belaunaldiz belaunaldi pasatu dute gazteek legatua. Hortaz, aldiro eraberritu dira gaztetxeak. Nork okupatzen duen gunea, horrek ematen baitio izaera gaztetxeari. Horregatik, antzeko joerak errepikatu arren, tokiko berezitasunei erreparatu behar zaiela uste dute Iñaki Carro Bilboko Okupazio Bulegoko abokatuak eta Zigor Oleaga Gasteizko gaztetxeko kide ohiak. Edonola ere, haien iritziz, azken boladan gaztetxeek bilakaera bat izan dute, bai parte hartzean, bai izaeran.

Iruñeko Maravillas gaztetxearen itxierak kalera atera ditu berriz ere gaztetxeen aldarriak —2017an egin zituzten azkenekoz Euskal Herriko gaztetxeen topaketak, Arrotxapeko gaztetxean, Iruñean—, eta mahai gainean jarri du auzia. Euskal Herriko hainbat gaztetxek bat egin zuten atzo Iruñean egindako protestarekin. Ez da gaztetxe bat, mundua ulertzeko modu bat baizik leloa erabili dute egunotan Maravillasi babesa adierazteko. Eta horixe da, Oleagaren ustez, gaztetxea gaztetxe egiten duena: «Ikusarazten dute beste eredu bat, ez dena bateragarria jendarte patriarkal eta kapitalistarekin. Txikitasunetik gauzak egin daitezkeela erakusteko modu bat da».

Joan den urtean, Gasteizko gaztetxeak 30 urte bete zituen, eta urte horietako historia biltzen duen liburu bat kaleratu zuten, «komungrafia bat». Idazketa prozesuan parte hartu du, hain zuzen ere, Oleagak. Belaunaldi diferenteetako kideekin elkartu, gaztetxeko artxiboetan bilatu, eta prentsako albisteak bildu dituzte liburua osatzeko, eta ohartu dira gaztetxeak ibilbide zikliko bat izan duela. Are, boladaka, asanbladak izan dituen eztabaidak eta aurre egin beharreko oztopoak ere antzekoak izan direla: husteko arriskua, familia politiko diferenteen arteko ika-mikak, asanbladako botere harremanak...

Egun ere igarri du gaztetxeen arteko aldea: «Loraldi txiki bat egoteaz gain, badira proposamen eta ildo berrituak. Batzuk ohiko koordenatuetan mantentzen dira; beste batzuek, berriz, badituzte proposamen berriak: langile klasea dela, komunala dela, sorkuntza dela... Hor dagoen mugimendua interesgarria da, eta adi erreparatzekoa. Eztabaida berri horiek modu eraikitzailean landu beharko lirateke, ez botere logiketan». Carrok ere bat egin du gaztetxeen izaeraren inguruko hausnarketa horrekin: «Bi fenomeno daude. Batetik, joera politiko konkretuekin lotu dira gaztetxeak, eta gero eta gehiago dira beren burua zentro sozial okupatu izendatzen dutenak. Bestetik, badira gaztetxe batzuk tresna politiko gisa dituztenak, eta beste batzuk espazio kultural eta autogestionatu gisa hartzen dituztenak». Hala ere, uste du joera nagusia dela gaztetxeak kulturgune bihurtu direla: «80ko hamarkadan politizatuagoak zeuden. 90eko hamarkadan gainbehera egon zen, eta azken urteetan egon da gorakada bat, baina kulturari lotuagoa».

Gaztetxe izena ez duten hainbat gune okupatu eta autogestionatu daude gaur egun Euskal Herrian: Sestaoko Txirbilenea eta Santurtziko Mamariga Bizkaian, Lasarte-Oriako Elebeltz Gipuzkoan, Atharratzeko Prefosta Zuberoan... Baina, ideologia politikoaz harago, Carrok uste du gaztetxeen izaeraren auzia lotuagoa dagoela gune horien erabiltzaileen adinarekin eta belaunaldi diferenteetako kideak elkartzearekin: «Errealitate baten ondorio da; gune okupatuetan adin guztietako jendea ibil daiteke».

Gaztetxeak, norentzat?

Beraz, gaztetxeetako jarduna adinak determinatzen duen, eztabaida piztu da azkenaldian. «Jendeak esango du adin guztietakoak elkartzen direla gaztetxeetan, ados, baina agian ez da helduentzako eremua. Horregatik diot gune okupatuak izan daitezkeela zabalagoak, eta hausnarketa plazaratu behar dela», adierazi du Carrok. Edonola ere, aitortu du beharrezkoa dela gazteek ere beren espazio propioak izatea. Bat egin du Oleagak: «Gazte mugimenduak sortu zituen gaztetxeak, eta izenak berak adierazten du izaera hori, baina garaia da problematizatzekoa, eta beste eremu eta adinetara hedatzea autogestioaren ideia hori».

Komunitatearentzat erabilgarriak diren espazioak sortzea da lehentasuna, Oleagaren ustez, eta, horregatik, uste du beharrezkoa dela zenbait subjekturi gaztetxeetako ateak irekitzea: «Jende arrazializatuarena eta helduarena ere izan daiteke espazio hori. Bestalde, lehen, eremu maskulinizatuak ziren, eta emakumeek hartu dute lekua».

Hain justu, Pili Alvarez Joxemi Zumalabeko kideak ikerketa bat argitaratu zuen 2012an gaztetxeetan gertatzen ziren genero botere harremanen inguruan. Ikerketa haren arabera, nahiz eta gaztetxeak «gune askeagoak» izan eta batzarrek kutsu «horizontalagoa» eduki, genero rolen araberako botere harremanak nabari dira, eta lan banaketa ere sarri egiten da gaztetxeetan genero rol eta estereotipoen arabera. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hamabost gaztetxetako kideek parte hartu zuten ikerketan; Alvarezek ondorioetan azpimarratu zuen gaztetxeak oraindik ere espazio maskulinizatuak direla, nahiz eta teorian espazio ez-sexista gisa izendatu. Halere, ikerlariak aitortu du gaztetxeek badutela nahia aurrez ezarritako harreman ereduak auzitan jartzeko.

Zazpi urte joan dira ikerketa egin zuenetik, eta, gaur egungo gaztetxeen egoera bertatik bertara ezagutu ez arren, Alvarezek uste du, oro har, botere harremanak nabari direla oraindik: «Beharbada, egia da ikuspegi feminista txertatuago dagoela, eta politikoki zuzena da horren inguruan hitz egitea, baina zalantza dut zein baliabide jartzen diren egoera eraldatzeko». Hala ere, azpimarratu du salbuespenak egon badaudela.

Oleagak ere aitortu du asanbladetako botere harremanak behin baino gehiagotan izan direla hizketagai liburua osatzen aritu direnean. Hala ere, uste du gaztetxeetako batzarrak aldiro eraberritzen direnez zailagoa dela hierarkia horiek «fosiltzea»: «Gaztetxearen berritzeko moduak baditu indargune bat eta ahulgune bat. Berritze modua ziklikoa da, eta dinamismoa ematen dio, baina, era berean, luzera gehiegi begiratzea saihesten du, etengabe aldatzen direlako kideak».

Horregatik, Oleagak oroitarazi du Gasteizko gaztetxea uztekotan ere izan direla behin baino gehiagotan. Batzuetan, jende faltagatik; beste batzuetan, berriz, transmisioa egiteko zailtasunagatik.

Parte hartzea, beherantz

Hain zuzen ere, Carrok uste du gaztetxeen mugimenduaren parte hartzea beherantz doala apurka. Haren aburuz, gero eta gaztetxe gehiago egoteak ez du esan nahi mugimendua osasuntsu dagoenik: «Joaten zarenean kontzertuetara, bai, ikusten duzu jendea badagoela. Baina zenbat elkartzen dira gunea atontzeko eta batzarretarako?».

Carroren iritziz, zaila da gaztetxeak egunero bizirik mantentzea. Oleagak uste du horrek beharko lukeela gaztetxe baten funtzioa: «Gaztetxeak irekita egon behar du». «Zertarako eduki eraikin oso bat okupatuta, ez bada biziarazteko?», gehitu du Carrok. Horren adierazle, abokatuak oroitarazi du duela zenbait hilabete Algortako (Bizkaia) Txorimalo gaztetxeko kideek batzarra egin zutela espazioa itxi ala ez erabakitzeko. Zabalik mantentzea erabaki zuten azkenean.

Elgetako (Gipuzkoa) gaztetxeak, bai, joan den martxoan itxi zituen ateak. 22 urtez irekita egon da, baina, besteak beste, eguneroko dinamiketan zegoen parte hartze txikiak eragin zuen asanbladak erabakitzea egitasmoa bertan behera uztea. Jai egun batekin amaiera eman zioten ibilbideari, eta, gero, udalari eman zizkioten giltzak.

Edonola ere, Carrok uste du ez dela gaztetxeen afera soilik: «Egun, militantzia kontzeptua diferentea da. Kontua ez da gizartea ez dagoela mobilizatuta. Kontua da astero bilerak egiteko formatu horrek ez duela funtzionatzen oro har». Ohar egin du, ordea: «Gaztetxeek eta gune okupatuek inplikazio handiagoa behar dute, eta orain zaila egiten da hori mantentzea».

Periferiatik erdigunera

Badira, halaber, erreferentzialtasuna lortu duten hainbat gaztetxe, eta horiek bizirik iraunaraztearen garrantzia azpimarratu du Oleagak:«Gasteizkoa okupatu zenean, bazterrekoa zen. Lortu du auzoaren parte izatea, erreferentzia izatea, eta beste proiektuekin bat egitea».

«Gaztetxeek erakusten dutenean funtzionatzen dutela, oldarraldia bortitzagoa da», ohar egin du Carrok. Azaldu du, ordea, gaztetxeen jarduera oztopatzeko beste «metodo» batzuk ere badirela: «Askori eskatzen diete zirkuitu elektrikoa ongi jartzeko, salatzen dituzte kutsadura akustikoagatik... Gaztetxeak ez dituzte bakean uzten».

Oztopoak oztopo eta aldaketak aldaketa, ordea, 130 gaztetxek baino gehiagok dituzte ateak irekita gaur egun Euskal Herrian. Eta guztiek dute helburu «txikitik eragitea», Oleagaren esanetan.

2019/01/18

Irola Irratia 107.5FM: segunda parte del programa sobre okupación

En este segundo programa especial dedicado a la Okupación se centran en la vivienda. Para ello nos entrevistan a gente de la Bilboko Okupazio Bulegoa, y contamos cómo funciona este espacio.

Intentan adentrarnos en la okupación desde dentro. Y para ello, contaremos con varias personas que llevan tiempo okupando y nos contarán sus experiencias.

Y, conectando con todo esto, recuperaremos la historia de algunas de las huelgas de alquileres más significativas del pasado siglo.

2019/01/11

Maravillas gaztetxearen aldeko manifestazioa deitu dute urtarrilaren 19rako

Udaletxe plazan abiatuko da 17:00etan, 'Maravillas aurrera' lelopean. Protesta zaratatsuari ekin diote arratsaldean, eta foruzainak eta Espainiako Poliziak oldartu egin zaizkie.


Salda beroa banatzeko hitzordua iragarri zuten atzo gaztetxeko kideek. 18:00etan batu dira. Navarreria plazan egin nahi zuten ekintza. Baina ez dute aukerarik izan horretarako, poliziak ez die sartzen utzi. Protesta zaratatsua egiten ari dira orain Alde Zaharreko karriketatik. 20:00etan oldartu egin zaie Foruzaingoa eta Espainiako Polizia, gomazko pilotak jaurtiz. Alde Zaharrean gertatzen ari dena zuzenean eskaintzen ari da Ahotsa.info ataria.

Atzoko oldarraldian zauritutakoen irudiak eskutan egin dute prentsaurrekoa Maravillas gaztetxeko kideek. "Txakur gorri zein urdinek" 50 lagun baino gehiago zauritu zituztela salatu dute. Gaztetxean arriskurik egon ez dela, eta bizilagunei kalterik eragin ez dietela gaineratu dute. Nafarroako Gobernuak gaztetxeak ordezkatzen zuen ereduaren beldur dela uste dute.

Manifestazioa deitu dute gaztetxearen alde urtarrilaren 19rako. Iruñeko Udaletxe plazatik irtengo da manifestazioa 17:00etan, Maravillas aurrera lelopean.

2019/01/07

Bueltan gatoz! - Volvemos al lio

Deskantsua hartuta, datorren barikuan urtarrilak 11, bueltan gatoz gerra emateko gogoz!

Okupatzeko erabakia hartu baduzu gure buelgotik pasa zaitezke nondik norakoak komentatzeko.

Betiko lez, barikuero izango gaituzu zain, 18:00etatik 20:00etara, Ekoetxean (Pilota kalea 5)


Una vez hemos descansado, este viernes 11 de enero estamos de vuelta con ganas de dar guerra!

Si has decidido okupar pasate por nuestra oficina para comentar lo que necesites.

Como siempre, nos tienes todos los viernes de 18:00 a 20:00 en la Ekoetxea (c/Pelota 5)