2019/11/11

Okupazio, arrazakeria eta txiroen arteko gerraz hausnarketa batzuk

Urrian zehar okupazioaren praktikaren aurka eman diren erasoen harira, okupazioaren defendatzaile eta praktikatzaileak garenoi Ezkerraldeako gertakariek sortu dituzten diskurtsoak bereziki larriak iruditzen zaizkigu klasistak eta arrazistak direlako:

1 OKUPAZIOAREN KRIMINALIZAZIOA

- Azken hamarkadetatik hona krisi ekonomiko eta sozial sakona bizi dugu. Aberatsen eta txiroen arteko arrakala gero eta zabalagoa da. Txirotze kolektiboaren adierazleak esku batean (etxegabetzeak, kalean dagoen jendea, beheranzkoan dauden soldatak) eta higiezinen errenta bestean (klase ertainarentzako BOEak, gehiegizko alokairuak, pisu turistikoak, kapitalen metatzea, banketxeen fusioak, instituzioen ustelkeria...), argi dago okupazioaren klase izaera.
- Okupatzen dugunok oinarrizko behar bati erantzuteko eta ukatzen zaigun eskubide bat aurrera eramateko okupatzen dugu, edo espekulazio basatiaren eta higiezinen merkatuaren aurkako salaketa eta sabotaia tresna politiko moduan okupatzen dugu. Eta PNVk, PPk, Ciudadanosek eta gainerako euskal edo espainiar dirudunek, beraien soldatapeko komunikabide handiekin batera, Okupazioa erasotzen dutenean, txiroen kontraboterea kriminalizatzen ari dira higiezinen agentzia eta banketxe handien izenean, Jabetza Pribatuaren izenean.

2 ARRAZAKERIA, TXIROEN ARTEKO GERRA

- Okupazioaren aurkako eraso horrek ñabardura arrazista eta xenofobo argiak ditu. Izan ere, Ezkerraldeako gertakariek gutxiengo etnikoetakoak, arrazializatutakoak edo migratzaileak diren kideak jarri dituzte afera publikoaren erdigunean. Familiako 100 etxebizitza dituzten jabe handi euskaldun edo espainolak, higiezinen agentziak edo banketxe handiak izango balira okupak botatzen saiatzen direnak, erantzun herrikoia askoz errazagoa izango litzateke: kapitalistak eta espekulatzaileak familiak kale gorrian uzten beraien etekin ekonomikoaren mesedetan. Baina egoera ez da hori. Oraingoan auzokideak eta beste batzuetan borrokakide direnak dira etsaiari argudio eta irudi boteretsuak eman dizkiotenak. Txiroen arteko gerra errepikakorra da: bitartean, gosetuta gauzkatenak lasai askoan geratzen dira. Gehiago zaindu beharko genuke gure diskurtso eta ekintzen instrumentalizazioaren ondorioak pairatzen dituztenak.

3 ELKARBABESA vs JABETZA

- Okupazio mugimenduan urteetan abandonatutako etxebizitza eta espazioak okupatzearen alde gaude. Ahal dela jabe handienak, banketxeenak edo higiezinen agentzienak. Jabetzaren logikari kolektibizazioaren logika kontrajartzen diogu. Hiri segurtasunaren ideiari komunitatearena kontrajartzen diogu. Okupatzea autonomiaren, kolektiboaren, auzoko/herriko auzokideen arteko elkarbabesaren alde egitea da.
- Hala ere, etika hori ez da guztiona (okupak izan ala ez). Baliteke elkarbizitza arauak errespetatu ez, eta komunitateari edo auzoari arazoak eragin diezazkioketen auzokideak egotea. Langile klaseko jendea benetan bizi den etxeak zabaltzea, haiekin espekulatzea, edo etxebizitza horietan hirugarrengoak esplotatzea sarraskeria kapitalista da; banketxeek, higiezinen agentziek edo auzo herrikoietan pisu turistikoak erdiguneko prezioetan alokatzen dituztenek egiten duten berdina da.
- Eta horrek ez du okupazioarekin zerikusirik. Nazkagarriak leku guztietan daude: okupak, jabeak edo maizterrak. Hori dela eta, bizilagunen batzuek komunitateari edo auzo bizitzari arazoak sortzen badizkiete, ez da okupak edo pertsona arrazializatuak direlako; baizik eta sozialki ezarri zaien “jendilaje” rolari erantzuten diotelako, eta horregatik estigmatizatuak dira, edo norbaitek horrela joka dezaten ordaindu dielako edo hortik etekinik ateratzen duelako. Horri erreparatu behar zaio.

4 ARAZO ESTRUKTURALAK, KONPONBIDE ERRADIKALAK

- Ezin da guztiontzako etxebizitza eskubideaz eta espekulazioa deuseztatzeaz hitz egin, bizitzaren prekarizazioaz eta lan esplotazioaz hitz egin gabe. Klase borroka da. Eta borrokatzea da: HAPO (Hiri-Antolakuntzaren Plan Orokor) berriaren barruan etxebizitza berriak eraikitzeko Santurtzin mobbinga egiten ari diren higiezinen agentziak seinalatzea; auzoak eraberritzeko eta klase altuko jendearekin kolonizatzeko familiak etxegabetzen dituzten banketxe eta funts putreak begiz jotzea; matoi eta Desokupako nazi-faxistengandik babestea; argi edukitzea PNV, PPSOE, C's, VOX edo PdCatek okupen kontrako polemikari etekina ateratzen diotela eztabaidaren ñabardura klasistak eta arrazistak elikatzearen bidez.

Horren aurrean guk, gainontzeko guztiok:
Ezkerraldeako bizilagun proletario GUZTIAK (etnia edo kultura bereizkeriarik gabe); auzo herrikoietan bizi garenok; Negurin nagusiak zaindu eta gazteluak garbitzen ditugunok; egunero komunitatea sortzen dugun okupok; eskubiderik eta paperik gabe bizirauten dugunok; eskolakideak ikastetxe “ez hain problematikoetara” aldatzen dituztelako lagunik gabe geratzen garen neskato ijitook; asteko egun guztietan lan egiten dugunok edo etxerik edo lanik gabe bizirauteko borrokatzen dugunok.

Elkarrekin borroka dezagun etxebizitza eskubideaz eta gure bizitzez berjabetzeko. Desjabetuen arteko elkartasuna berreraiki dezagun eta zuzen dezagun
gorrotoa gorantz, esplotatzaile, espekulatzaile eta haien Jabetza Pribatuaren kontra!

Algunas reflexiones sobre okupación, racismo y guerra entre pobres

Ante los ataques del mes de octubre contra la práctica de la okupación, como defensoras y practicantes de la misma entendemos que los hechos de Ezkerraldea están generando discursos que son especialmente preocupantes por clasistas y racistas:

1 CRIMINALIZACIÓN DE LA OKUPACIÓN

- Vivimos desde hace décadas una crisis económica y social profunda, en la que la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor. Con los indicadores del empobrecimiento colectivo en una mano (los desahucios, gente en la calle, salarios a la baja) y la renta inmobiliaria en la otra (VPOs para la clase media, alquileres abusivos, pisos turísticos, acumulación de capitales, fusiones de bancos, corrupción en instituciones...) queda claro el carácter de clase de la okupación.
- Quienes okupamos lo hacemos por responder a una necesidad básica y ejercer un derecho que se nos niega o también como herramienta política de denuncia y sabotaje contra la especulación salvaje y contra el mercado inmobiliario. Y cuando el PNV, el PP,Ciudadanos y todos los adinerados vascos y españoles, junto a sus grandes medios de comunicación a sueldo atacan a la Okupación, están criminalizando el contrapoder de los pobres en nombre de las grandes inmobiliarias y los bancos; en nombre de La Propiedad Privada.

2 RACISMO, GUERRA ENTRE POBRES

- Este ataque contra la okupación tiene claros tintes racistas y xenófobos, pues los hechos de Ezkerraldea han puesto en el foco público a personas de etnias minoritarias, a gente racializada y/o migrantes. Si fueran los grandes propietarios vascos y españoles (con 100 pisos por familia), los bancos y las grandes inmobiliarias, quienes intentaran echar a los okupas, la respuesta popular sería mucho más fácil: capitalistas y especuladores que dejan en la calle a unas familias en nombre de su beneficio económico. Pero no es el caso, en este caso son vecinas y compañeras de luchas en otras tantas ocasiones, quienes hoy dan argumentos e imágenes poderosas al enemigo. Es la recurrente guerra entre pobres: y mientras tanto los que nos tienen hambrientas, se frotan las manos. Deberíamos cuidar más quien sufre las consecuencias de la instrumentalización de nuestros discursos y acciones.

3 APOYO MUTUO vs PROPIEDAD

- Desde el movimiento de okupación apostamos por que se okupen casas y espacios abandonados (varios años); a poder ser de grandes propietarios, bancos o inmobiliarias. A la lógica de la propiedad, oponemos la lógica de la colectivización. A la idea de seguridad ciudadana, le contraponemos la de comunidad. Okupar es apostar por autonomía, por lo colectivo, por apoyo mutuo entre vecinas del barrio/pueblo.
- Sin embargo, ésta ética no es compartida por todas (okupas y no-okupas). Puede que haya vecinas que no respeten las normas de convivencia, y acaben generando problemas a la comunidad o el barrio donde viven. Abrir casas donde efectivamente vive gente de clase trabajadora, especular con ellas o explotar a terceras en ellas, es carroñismo capitalista; es lo mismo que hacen los bancos, las inmobiliarias o quienes alquilan pisos turísticos en barrios populares a precios de centro.
- Y esto no tiene nada que ver con la okupación. Impresentables los hay de todos los tipos, okupas, propietarios y de alquiler. Por ello, si unas habitantes crean problemas a la comunidad y/o a la vida de barrio, no es porque sean okupas o porque sean personas racializadas, sino porque o bien responden al papel de “indeseables” que se les asigna socialmente y se les estigmatiza por ello, o alguien les paga para ello o saca provecho de ello. Ahí hay que mirar.

4 PROBLEMAS ESTRUCTURALES, SOLUCIONES RADICALES

- No se puede hablar de derecho a la vivienda para todas y abolición de la especulación, sin hablar de precarización de la vida y explotación laboral. Es lucha de clases. Y luchar es señalar a las inmobiliarias que están haciendo mobbing en Santurtzi para edificar nuevos pisos con el nuevo PGOU; es apuntar a los bancos y fondos buitres que desahucian familias para reformar barrios y colonizarlos con nueva gente de clase alta; es defendernos de los matones y nazi-fascistas de Desokupa; es tener claro que el PNV, PPSOE, C’s, VOX o el PdCat se benefician de ésta polémica anti-okupa, alimentando los tintes clasistas y racistas del debate.

Ante ello nosotras, todas las demás:
TODAS las vecinas proletarias de Ezkerraldea (sin distinción étnica o cultural); las que vivimos en los barrios populares; las que cuidamos viejos y limpiamos castillos en Neguri; las okupas que construimos comunidad cada día; las que sobreviven sin papeles ni derechos; las niñas de etnia gitana que se quedan sin compañeras de escuela porque les cambian a centros “menos problemáticos”; las que trabajamos todos los días o que luchamos por sobrevivir sin casa y/o sin trabajo, luchemos juntas para reapropiarnos del derecho a la vivienda y de nuestras vidas.

¡Reconstruyamos la solidaridad entre las desposeídas y dirijamos la rabia hacia arriba, contra explotadores, especuladores y su Propiedad Privada!

2019/09/27

Gaur, irailak 27, Klima Greba

Klima Greba dela eta, gaur, irailak 27, ez da harretarik egingo Bilboko Okupazio Bulegoak bat egiten duelako grebarekin.
Hori gutxi balitz, Ekoetxea itxita edo grebaren prestaketerako erabiliko da.

Premiazko kasua edukiz gero, idatzi gure korreora eta zurekin jarriko gara harremanetan: okupaziobulegoa@gmail.com

--------------

Debido a la convocatoria de huelga climática hoy, 27 de septiembre, no se hará atención en las oficinas ya que la Oficina de okupación de Bilbao se suma a las movilizaciones.
Por si fuera poco, la Ekoetxea permanecerá cerrada o para preparaciones de las protestas.

Asi que si tienes un caso muy urgente, ponte en contacto con nosotras: okupaziobulegoa@gmail.com

2019/09/18

Bilboko Okupazio Bulegoa ere batu da Harro!-k deitutako manifestazio nazionalera

Irailaren 19tik 23ra batuko da EPOA (European Pride Organisers Association) Bilbon, 2020an EuroPridearen egoitza izango den hiriburua hautatzeko. Bilerari "errefusa absolutua" adierazteko, zein LGTBIQ+ mugimendua jasaten ari den merkantilizazioa eta erabilpen politikoa salatzeko, uztailan deitu zuen Harro!-k larunbat honetako manifestazio nazionala. Udaran zehar atxikimenduak biltzeko dinamika bat jarri zuten martxan eta atzo Bilboko Zirika Herri gunean egin zuten agerraldian 110 eragiletik gora batu direla adierazi zuten plataformako kideek. Horien artean Bilboko Okupazio Bulegoa.

Manifestazioa 17:30etan abiatuko da Arriagatik. Aurretik, hala ere, eskaintza zabalagoa eskainiko du Harro!-k. Ostiralean, irailaren 20an, plataformaren aurkezpen tailer bat egingo dute 18:00tan 7Katu gaztetxean. Jarraian, 19:30etan, Bilbao Bizkaia-Pride-aren atzean zer dagoen azaltzeko hitzaldia antolatu dute. Larunbat goizean, bestalde, bi mahainguru prestatu dituzte: pinkwashing, purplewashing eta greenwashing asimilazio prozesuen eta makroekitaldien eraginen ingurukoak. 10:30etan hasiko dira, hauek ere 7Katu gaztetxean. Manifestazioa ondoren, aisialdirako tartea izango da: 22:00etatik aurrera (H)ortz-adarra jo! festarekin amaituko dute eguna.

2019/09/13

Gaur ez da aholkularitzarik emango

Okupa maiteak, antolakuntza arrazoiak direla eta, gaur, irailak 13, ez da aholkularitzarik emango.
Zuen kezkek itxaron beharko dute aste bete. Hala ere, bertan egongo gara batuta eta oso oso premiazko kontua bada ikusiko dugu zelan geratu.

Barkatu eragozpenak.


Queridas okupas, por razones internas, hoy, 13 de septiembre, no vamos a poder atenderos.
Vuestras preguntas tendrán que esperar una semanilla. Aún asi, estaremos reunidas alli y si es un caso muy muy urgente veremos como hacemos para quedar más tarde.

Se siente.

2019/09/07

Bueltan gaoz! Volvemos!

Munduko okupak, jakin badakigu gu barik ezin duzuela bizi, eta Ekoetxeako atean jendetza bilduko dela berriro ere... Pilak birkargata itzuli gara eta martxa gogoegaz!

Eta irailetik aurrera bueltan gaoz, erakusteko moduan. Betiko ordutegi eta lekuan topatuko gaituzue: 18:00-20:00, barikuero, Ekoetxean (Pilota Kalea 5 - Bilbo).

Ikusiko gara!


Okupas del mundo mundial, sabemos que no podeis vivir sin nosotras, y que se volverán a agolpar multitudes a las puertas de la Ekoetxea... Hemos vuelto con las pilas recargadas y con ganas de marcha!

Y desde septiembre estamos abiertas, dispuestas a demostrarlo. Nos encontrareis en el horario y lugar de siempre: 18:00-20:00), todos los viernes, en la Ekoetea (calle Pelota 5 - Bilbo).

Nos vemos!

2019/08/13

G7 ez hemen ez inon

Abuztuaren 21etik 26ra egitarau oparoa antolatu dute G7 EZ eta Alternatives G7 plataformek Irungo Ficoban (Gipuzkoa) eta Hendaian (Lapurdi).

Webguneak:
https://g7ez.eus/
https://alternativesg7.org/index.php/eu/g7-ez-beste-mundu-baten-alde/


“Ia 200 hizlari izango ditugu gurekin, baita 50 tailer ere, zazpi gai orokorren inguruan”, adierazi du Egoitz Urrutikoetxeak, kontragailurraren antolatzaileetako batek. 40 hitzaldi osorik euskarara, gaztelerara, frantsesera eta ingelesera itzuliko dira. Kapitalismoa, klima eta ingurumena, herrien aniztasuna eta askatasuna, feminismoa, demokrazia soziala eta autoritarismoa, migrazioa eta harrera eta gerren eta inperialismoaren aurkako borrokan elkartasuna izango dira landuko dituzten gai orokorrak.

Lau eremu nagusitan banatuko dira: Irungo Ficoban eta Hendaiako zineman hitzaldi eta tailerrak izango dira; Gazte Gunea Hendaiako Jean Jaures eskolan egongo da; aste intergalaktikoa Kanetako Portuan izango da, eta azkenik, kanpalekuan Jaka Horien herrixka egongo da. Horrez gain, lotarako 2.500 lagunentzat kanpalekua atondu dute Urruñako erlaitzean (Lapurdi). Antolatzaileek argitu dute kanpalekutik gune nagusietara joateko garraio publikoa izango dela.

Hitzaldi eta tailerrez gain, abuztuaren 24an manifestazioa egingo dute, Hendaiako Florida biribilgunetik Irungo Ficobara, 11:00etan. Abuztuaren 25ean, berriz, Miarritze, Angelu eta Baionan (Lapurdi) zazpi leku eta plaza okupatuko dituzte esparru publikoen pribatizazioa salatzeko.

2019/07/31

Anna Campbell Gune Askea sortu dute Bilbon

Ohar bidez eman dute Bilboko hainbat eragilek okupazioaren berri: Anna Campbell Gune Askea jaio da Bilboko ibaiertzean. Oharrean adierazi dutenez, azken urteetan Bilbo jasaten ari den turistifikazio eta gentrifikazio prozesuen eta agintariak bultzatzen ari diren hiri eredu neoliberal eta prekarioari aurre egiteko okupatu dute gune hau.

Auzolanerako deia egin dute, egunero eguerdiko 12:00etatik arratsaldeko 18:00etara bitartean. Jarraian irakur daiteke oharra osorik:

” Bilbon, 2019. Turistifikazioa helburu duen hiri-prozesuaren bizi dugu bete-betean. Zerbitzu-hiri honek, lan prekarioan, zabor lanan oinarritzen du bere garapena; auzokide txiroenak kanpoalderantz mugitzera behartzen ditu; kultura merkantilizatu egiten du ikuskizun ergela bihurtu arte. Guzti honi ere, auzoen gentrifikazioa deitzen diogu.

Beste hiri batzuetan gertatu dena ikusita daukagu eta beraz, ondorio kaltegarrien jakitun gara. Turistifikazioa gentrifikazioari doa lotuta, nahi ta ez. Ta ezin gara albo batera begira egon.

Botereak proiektu herrikoiak zorrotz ikuskatzen dituen bitartean, Last Tour (kultur-ustelaren aitzindari) bezalako enpresek eroso dabiltza espazio publikoak erabiltzen BBK laif eta Emtibi wik moduko ekimen arranditsuak antolatzeko.

Berriro ere, Bizkaiko Hirukote Boteretsua ikusten dugu: botere ekonomikoa (Last Tour-BBK) , politikoa (EAJ) eta mediatikoa (ElCorreo) negozioan bat eginda.

Udaletxearen itxurikeria ere ikusten dugu, borroka sozialak eta euskal kultura berreskuratuz eta eurekin komertziatuz, eduki politikoa guztiz ezabatuz (Bilbao Pride, Santo Tomas, Basque Fest…).

Honen guztiaren aurrean, okupazioa aukeratzen dugu tresnatzat, guneak berreskuratzeko, herritik herriarentzat, kulturaren, artearen eta bizitzaren merkantilizaziotik ihesi. Beste moduko harreman parekideak eta zuzenak eraiki ahal izateko.

Okupazio hau aldarrikapen ekintza sinboliko bat baino gehiago izatea nahi dugu, hau da, hiriko langile klaseentzat borroka tresna bat bilakatzea eta herri-kolektiboentzat topagune izatea.

2019Ko udan, Bilbiko Kaian

Anna Campbell Gune Askea.”