Oku Mapa

Mapa hau era kolektiboan eraikitzen ari da, edozein informazio txarto egonez gero idatziguzu okupaziobulegoa@gmail.com helbidera eta aldatuko dugu.
Tresna hau kopiatzeko eta zabaltzeko eginda dago, ez izan dudarik. Ikusi, zabaldu edota zure webgunean "inkrustatu".

Este mapa se construye de forma colectiva, si ves alguna información mal escribenos al mail okupaziobulegoa@gmail.com y lo cambiaremos.
Esta herramienta esta creada para copiar y difundirla, no lo dudes. Puedes verla, difundirla y/o "incrustar" en una web.