2014/02/17

Emantzipazio bulegoa jarri du martxan Txantreako gazte mugimenduakOtsailaren 13an Txantreako Emantzipazio Bulegoa, Okupazio Gida eta Etxebizitzaren aldeko mugimendua aurkeztu ziren Auzotegin. Beste etxebizitza ereduak sortzeko asmoarekin, Gazte Mugimenduko Etxebizitza TX taldeak jorratu duen proiektua plazaratu zen, Emantzipazio Bulegoa.
Bulegoak edozein gazteren bizitzan zehar  funtsezkoa izango zaion aspektu bati erantzuna emateko asmoa du, eta gaur egun egoera oso larrian dagoena, etxebizitza batean bizitzea hain zuzen. Auzoko gazteen %73ak emantzipatzeko asmoa du baina gaur egun ezarrita dauden aukerekin ezinezkoa egiten zaio. Aurkezpenaren hasieran, egoera honen inguruan gazteek dituzten kezkak eta zalantzak antzezlan baten bitartez irudikatua izan zen.
Emantzipazio Bulegoak gazteei hipoteka edo alokairu espekulatzailean oinarrituta dagoen eredutik at dauden emantzipaziorako alternatibak eskainiko ditu eta hauen inguruko aholkularitza tekniko eta juridikoa eskeiniko du. Bi dira bulegoak landuko dituen esparruak:
  • Okupazioa: horretarako Okupazio Gida aurkeztu zen, alternatiba honen bidez auzoan banketxe eta erakundeenak diren etxe hutsak okupatu ahal izateko aholkuak eta azalpenak biltzen dituena. Okupazioaren inguruko hainbat alderdi juridiko azaldu ziren, balizko desalojo baten kasuan epeak zeintzuk diren, ze motatako isunak egon daitezkeen eta hauek beste isun mota batzuekin konparatu ziren.
  • Alokairu soziala: zehazteko dagoen kontzeptu hau posible izateko, talde negoziatzaile bat etxebizitzen norbanako jabeekin kontaktuan jarriko litzateke, auzoko gazteen emantzipazioa ahalbidetuko duen alternatiba bat sortzeko asmoz. Aurkezpenean aipatu zen etxe hutsen %70a jabego indibidualekoa dela.

Honetaz gain, Txantreako Gazte Mugimenduko Etxebizitza TX lantaldeak eta Txantrea Etxe Kaleratzerik Gabeko Gunea taldeak etxebizitzaren aldeko mugimendu bat sortzeko asmoa zutela adierazi zen.

Azaldu zen moduan, sistemak ezarritako bideetatik at emantzipatzea posible da. Kasuak badaude eta egonen dira. Beraz, Txantreako gazteria animatu zuen Gazte Mugimenduko Etxebizitza TX lantaldeak, emantzipazioaren bideari ekiteko.

Emantzipazio Bulegoa astelehenetan 18:30tik 19:30ra irekita egonen da Auzotegin, edozein gazte bertatik pasa ahal izateko.El 13 de Febrero se presentaron en Auzotegi la Oficina de Emancipación, la Guía de Okupación y el movimiento por la vivienda. Se presentó el proyecto que el grupo de vivienda del Movimiento Juvenil, Etxebizitza TX, ha desarrollado hasta la fecha, la Oficina de Emancipación, cuyo objetivo será crear nuevos modelos de vivienda.
La oficina tiene el objetivo de responder a un aspecto que será fundamental en la vida de cualquier joven y cuya situación es grave, el de la vivienda. El 73% de la juventud del barrio quiere emanciparse pero con las opciones establecidas hoy en día le resulta imposible. Al comienzo de la presentación, se escenificaron las preocupaciones y dudas de l@s jóvenes mediante una pequeña representación teatral.
La Oficina de Emancipación ofrecerá a la juventud alternativas para emanciparse que estén fuera del modelo de hipoteca o alquiler especulativo y ofrecerá asesoramiento técnico y jurídico. Trabajará en dos líneas:

  • Okupación: para ello se presentó la Guía de Okupación, que recoge pautas y consejos para poder ocupar las casa vacías de bancos e instituciones. Durante la presentación se explicaron varios aspectos jurídicos de la okupación, como los plazos que se establecerían en un posible desalojo o qué tipo de sanciones pueden haber, hassta dónde llegan realmente éstas y se compararon con otro tipo de multas comunes.
  • Alquiler social: para hacer posible este concepto que todavía está por concretar definitivamente, un grupo negociador se pondría en contacto con el propietario individual de la vivienda vacía para poder crear una alternativa que posibilite la emancipación de l@s jóvenes. En la presentación se mencionó que el 70% de la vivienda vacía de la Txantrea pertenece a propietarios individuales.

Además de ello, el grupo de vivienda del Movimiento Juvenil Etxebizitza TX y la plataforma Txantrea Libre de Desahucios mostraron su intención de crear un movimiento por la vivienda.

Tal y como se explicó, es posible emanciparse por vías distintas a las establecidas por el sistema actual. Hay casos y habrán más. Por ello el grupo Etxebizitza TX del Movimiento Juvenil animó a la juventud a tomar el camino de la emancipación.

La Oficina de Emancipación estará abierta en Auzotegi los lunes de 18:30 a 19:30, para que cualquier joven pueda pasarse.